Volume 8, Number 2, 2018

In this Number

(7 papers)
Borys Kuznetsov, Ihor Bovdui, Tatyana Nikitina, Valeriy Kolomiets, Borys Kobylianskyi
pp. 49-58
Yaroslav Paranchuk, Pavlo Evdokimov, Volodymyr Koziy, Volodymyr Тsjapa
pp. 73-78
Anatolii Shestaka, Lubov Melnikova
pp. 88-94