client / server

Особливості проектування системи тестування знань на основі технології клієнт/сервер

Проаналізовано основні аспекти побудови засобів тестування знань користувачів та наведено особливості проектування системи тестування знань на основі технології клієнт/сервер.

The article analyzes the main aspects of construction and testing of knowledge of users are testing the design features of knowledge-based technology client / server.