дегідратація

USE OF VEGETABLE AND APPROXIMATE OIL WASTE

Methods of using waste in the processing of vegetable and fusel oils - a solution of glycerin, amyl and isoamyl alcohols in order to obtain ethers based on them, and thus ensure their integrated processing and creating waste-free technology of these processes are proposed. The method of utilization of glycerin solution, which is a waste in the process of hydrolysis of vegetable oil, by its esterification with acetic acid to obtain a valuable ester - triacetin, which is widely used in many sectors of the economy is proposed.

Синтез етерів на основі спиртів сивушної олії

Досліджено процес дегідратації вищих спиртів з метою утворення складних ефірів шляхом утилізації відходу спиртового виробництва. Вивчено вплив умов проведення процесу дегідратації на його технологічні параметри. Проведено процес внутрішньомолекулярної дегідратації спиртів з подальшим алкілуванням етилового спирту. Вивчення впливу синтезованого ефіру на густину, фракцiйний склад бензину, а також на його детонаційні властивості. Визначено, що утворені етери  суттєво підвищують октанове число бензину та покращують його  експлуатаційні властивості.