distributed modules

Організація модулів відновлення відмовостійких систем опрацювання сигналів

На основі аналізу механізмів забезпечення відмовостійкості програмних засобів запропоновано шляхи вдосконалення розподілених модулів відновлення. Визначено особливості побудови систем із використанням обраного механізму, запропоновано аналітичні вирази оцінки ефективності механізму розподілених модулів відновлення та досліджено його ефективність.