electro-thermal microactuator

VHDL-AMS модель електротеплового мікроактюатора для функціонально-логічного рівня автоматизованого проектування

Розроблено VHDL-AMS модель електротеплового мікроактюатора для автоматизо- ваного проектування засобами hAMSter, що дає змогу моделювати залежність деформації (згину) плечей мікроактюатора від їх довжини і прикладеної напруги до анкерів, струму від прикладеної напруги і довжини плеча мікроактюатора, розподіл температури вздовж його плечей, енергоспоживання мікроактюатора від прикладеної напруги, а також проводити аналіз поведінки цього пристрою на функціонально-логічному рівні проектування.