fuzzy

Розподіл обмежених ресурсів в умовах невизначеності

Досліджено застосування апарату теорії нечітких множин у розподілі обмежених ресурсів в середовищі із нечіткостями та невизначеностями. Розглянуто прямі механізми розподілу обмежених ресурсів; механізми розподілу обмежених ресурсів в умовах невизначеності. Описано формальну модель розподілу обмеженого ресурсу в умовах невизначеності. Розглянуто різні варіанти обмежень, накладених на ресурс.