гідрогелі

рН – залежні гідрогелі на основі натрій альгінату і хітозану

Розроблено методику одержання рН-залежнихмакрогідрогелей на основі водних колоїдних розчинів натрій альгінату (Алг) і хітозану(Хіт) в присутності йонів кальцію. Залежність рівноважного ступеня набрякання гідрогелівХіт-Алг від рН в інтервалі рН 1,3 ÷ 12,0 має екстремальний характер. Зменшення набрякання при рН1,3 пов’язано з колапсуваннямАлг, а в інтервалі рН 5 – рН 12 пов’язано з колапсуванням Хіт.Показано залежність рівноважного набрякання одержанихксерогелів від рН середовища, складу матриці ксерогелю і концентрації йонів кальцію.

Одержання комплексних гідрогелів поліакриламіду, як основи косметичних засобів

Одержано комплексні гідрогелі, які можна застосувати при виробництві косметичних виробів. Дані композити були одержані на основі крохмалю і поліакриламіду, які ймовірно є біосумісними та нетоксичними. В ході даної роботи було отримано комплексні гідрогелі наповненні: йонами Ca2+ та Mg2+, калієм лимоннокислим.

Було досліджено кінетику набрякання та стійкість на стискування отриманих комплексних гідрогелів. Синтезовані композити можуть бути використані, як основи косметичних масок при створенні косметичних засобів.

 

Тонкоплівкові полімерні композити мембранного типу з підвищеними фізико-механічними властивостями

The membrane type thinly-film composites on the basis of cross-linked co-polymers of 2- hydroxyethyl methacrylate with polyvinyl pirrolidone and aliphatic polyamide -6 are synthesized. The influence of formation conditions on physical and mechanical and sorption properties of synthesized films is investigated. Синтезовано тонкоплівкові композити мембранного типу на основі рідкоструктурованих кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном і аліфатичного поліаміду-6. Досліджено вплив умов формування на фізико-механічні і сорбційні властивості синтезованих плівок

Розрахунок та обґрунтування технологічних параметрів одержання плівкових гідрогелевих матеріалів відцентровим формуванням

The analysis of technological parameters of hydrogel film materials formation process is carried out on the basis of experimental and theoretical investigations by centrifugal forming method. The theoretical dependences that are determining the relationship between geometric characteristics of form and it’s rotation rate with technological parameters of films formation were received through investigation of composition movement mechanics in centrifugal form.

Гідрогелі на основі похідних сукцинатів хітозану як абсорбенти барвників

The three-dimensional polymer structure was formed by the thermal treatment of xerogels, received by drying the watersoluble polyoxyethylene chitosan succinates without any additional activators of functional groups or catalysts. The obtained samples are swelling in water with forming hydrogels, capable to absorption and release of rhodamine G and malachite green dyes.

Композиційні мембрани з гетерошаром на основі сумішей поліамід - полівінілпіролідон

Синтезовано композиційні мембрани з (ультра)тонким гетерошаром на основі
сумішей ПА-6–ПВП. Підтверджено ефективність модифікування структури гідрогелів
на основі рідкоструктурованих кополімерів ГЕМА–ПВП осадженням тонких полімерних
плівок із розчинів, що дає змогу формувати на їхній поверхні зміцнені структуровані
шари. Визначено фізико-механічні властивості і солепроникність одержаних компо-
зиційних мембран. Встановлено, що варіюванням композиційних складів гідрогелевого і