influence factors

Спосіб безконтактного вимірювання температури за випроміненням розплаву металу в процесі електрошлакового переплавлення

Розглянуто особливості вимірювання температури розплаву металу в процесі електрошлакового переплаву. Визначено недоліки контактного методу вимірювання температури з використанням термопари. Обґрунтовано доцільність використання термометрів випромінення для вимірювання температури розплаву, запропоновано конструкції зондів із вмонтованими приймачами випромінення. Математично описано особливості вимірювання температури за випроміненням в процесі електрошлакового переплавлення металу.