інформаційне наповнення

Підвищення ефективності позиціонування веб-форумів за допомогою структурування інформаційного наповнення

Запропоновано методи структурування інформаційного наповнення Веб-форуму, методи структурування дискусій Веб-форуму відповідно до тематики розділів, методи семантичного структурування інформаційного наповнення Веб-форуму, методи організаційного структурування інформаційного наповнення Веб-форуму на основі застосування апарату В-дерев та описано вплив появи небажаного інформаційного наповнення на позиціонування Веб-форуму.
 

Особливості використання персоніфікаційних вставок під час проведення суспільних акцій у World Wide Web

Розглянуто суспільні акції як метод персоніфікації інформаційного наповнення WWW, проаналізовано особливості використання персоніфікаційних вставок під час проведення таких акцій та обгрунтовано можливість використання для цього
графічних позначок.

Концепція створення веб-сайта Національного університету «Львівська політехніка»

Розглянуто концепцію створення та розвитку офіційного комплексного веб-сайта Львівської політехніки як засобу подання сучасного університету у глобальному інформаційному середовищі.

In this paper we consider the main points of Lviv Polytechnic National University website development conception as the means of modern university positioning in the global information environment.

Особливості формування електронної енциклопедії вищого навчального закладу

Наведено основні характеристики та кроки при формуванні електронної енциклопедії навчального закладу та її якісного функціонування. Проаналізовано доцільність екстракції знань з відкритих текстів для інформаційного наповнення та оцінювання якості енциклопедії. This paper dwells on the characteristic features and main steps in the formation of the university electronic encyclopedia and its qualitative performance. It is made up the analysis on the expediency of knowledge extraction from open texts for the content and encyclopedia quality evaluation.