лауретсульфат натрію

Оцінка ефективності піногасників для водних розчинів поліакриламіду та лауретсульфату натрію як основи мастильно-охолодувальних технологічних рідин

Досліджено кінетичні закономірності руйнування піни з допомогою силіконових олив та піногасників спиртового типу у водних розчинах поліакриламіду та лауретсульфату натрію, як аніонної поверхнево-активної речовини. На основі залежностей константи швидкості для початкових ділянок руйнування піни від концентрацій піногасників проведено оцінку ефективності  та вибір піногасників з врахуванням можливості утворення емульсій у системі водних мастильно-охолоджувальних технологічних рідин для обробки металів.

Обгрунтування складу водних технологічних мастильно-охолоджувальних рідин на основі поліакриламіду

Визначено критичну концентрацію міцелоутворення для водних розчинів
 поліакриламіду (ПАА) та промислового продукту Сульфороканол L270/1A (70% мас.

Міжмолекулярні взаємодії поліакриламіду та лауретсульфату натрію у водних розчинах

Досліджено міжмолекулярні взаємодії у водних розчинах поліакриламіду (ПАА) та
лауретсульфату натрію (ЛСН), як аніонної поверхнево-активної речовини (ПАР). На
основі вимірювання поверхневого натягу на межі “повітря-розчин”, електропровідності
та густини сумішей ПАА та ПАР підтверджено утворення асоціатів ПАР з
макромолекулами ПАА. За ізотермою поверхневого натягу визначено величину
критичної концентрації міцелоутворення ПАР, яка знаходиться в межах цієї величини
для аналогічних систем, які є відомими з літератури. Запропоновано узагальнюючу