magnetite

RECEIPT FEATURES OF POLYACRYLAMIDE HYDROGEL DISPERSIONS FILLED WITH MAGNETITE

Magnetic hydrogels form a class of soft materials with remote controllable properties that have attracted great attention due to their applications in biomedical engineering, including tissue engineering, drug delivery and release, enzyme immobilization and cancer therapy.

Синтез полімерних мікрокапсул з інкапсульованими магнітними наночастинками Fe3O4

Поверхнево модифіковані магнітні наночастинки (МНЧ) оксиду заліза є новим
видом функціональних матеріалів, що знаходять все ширше використання як магнітні
системи виділення і доставки в біотехнології і каталізі. Метою роботи було одержання
полімерних мікрокапсул з парафіновим ядром, наповненим МНЧ. Для цього спочатку
методом співосадження синтезували МНЧ Fe3O4, поверхнево модифіковані олеїновою
кислотою. Потім отримані МНЧ інкапсулювали у парафіновому ядрі синтезованим
гетерофункціональним акрилатним кополімером, використовуючи розроблений раніше