методичне забезпечення

Information System of Accounting for Methodical Work of the Department

An Information system for the analyzing the methodical work of higher educational institution department has been developed. It is established that the methodical work of the department is of great importance in ensuring the quality of educational activities of higher educational institutions, which provides in particular the availability educational and methodological support of the educational process and information systems for effective management.

Інформаційно-аналітична система «Електронний кампус НТУУ «КПІ»

Запропоновано використання комплексного підходу до планування та забезпечення навчального процесу вищого навчального закладу, визначено поняття системи контролю та обліку методичної роботи підрозділів, наведено структуру системного середовища. Описано технології роботи із електронним інформаційно-методичним забезпеченням навчального процесу системи “Електронний кампус”, що впроваджено в НТУУ “КПІ”.