мікроводорості.

Вивчення процесів масообміну під час реалізації біологічних методів очищення газових викидів від вуглекислого газу

The processes of absorption and transformation of carbon dioxide into methane are investigated. The prospects of use of the biochemical methods to transform carbon dioxide into methane are investigated. The technological scheme of microalgae biomass biometanization is  proposed. Досліджено процеси, що супроводжують поглинання та трансформацію вуглекислого газу у метан. Показано перспективу застосування біохімічних методів для трансформації вуглекислого газу у метан. Запропоновано технологічну схему біометанізації біомаси мікроводоростей.