національна екологічна стратегія

Геоінформаційні системи на основі просторово-часових моделей даних

Описано методику розроблення геоінформаційних систем та систем моніторингу екологічної ситуації регіонів. Наведена методика отримання та оброблення даних та оцінки екологічного становища.