polyvinyl pirrolidone

Тонкоплівкові полімерні композити мембранного типу з підвищеними фізико-механічними властивостями

The membrane type thinly-film composites on the basis of cross-linked co-polymers of 2- hydroxyethyl methacrylate with polyvinyl pirrolidone and aliphatic polyamide -6 are synthesized. The influence of formation conditions on physical and mechanical and sorption properties of synthesized films is investigated. Синтезовано тонкоплівкові композити мембранного типу на основі рідкоструктурованих кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном і аліфатичного поліаміду-6. Досліджено вплив умов формування на фізико-механічні і сорбційні властивості синтезованих плівок

Фоточутливість композицій 2-гідроксіетилметакрилат- полівінілпіролідон-сіль заліза (ііі) та її вплив на структуру і властивості продуктів полімеризації

The photosensitivity of 2-hydroxyethyl methacrylate- polyvinyl pirrolidone- iron salt (ІІІ) compositions with different content of polyvinyl pirrolidone and its influence on the structure and properties of polymerization products is investigated. The results of research make it possible to correct photosensitivity of mentioned compositions and properties of the polymers on their basis depending on changes in the polyvinyl pirrolidone content.

Ефект параметра розчинності у суспензійній полімеризації композицій метакрилових естерів з полівінілпіролідоном

The effect of the solubility parameter on the regularities of the hydrogel suspension obtaining based on the copolymers of 2-hydroxyethyl methacrylate and glіcidil metakrilat with polyvinylpirrolydone is investigated. The influence of the solvent nature on the diffusion processes in the suspension polymerization, the dispersion characteristics of hydrogel particles and kinetics of polymerization is determined.

Сорбційні та електропровідні властивості композиційних металогідрогелів полівінілпіролідону залежно від умов набрякання

The sorption and conducting characteristics of metal-containing hydrogels on the basis of polyvinyl pirrolidone in different mediums are investigated. The typical dependences of electric conductivity change on solvent nature and concentration, pH-medium and applied loading for obtained composition hydrogels are determined. Досліджено сорбційні та електропровідні властивості металовмісних гідрогелів на основі полівінілпіролідону у різних середовищах.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра аналітичної хімії

The possibility of hydrogels on the basis of polyvinyl pirrolidone (PVP) with 2- hydroxyethylene methacrylate (HEMA) co-polymers as using matrix for metals precipitation by chemical reduction is determined. The experimental samples of polymer metal-hydrogels composition are obtained by immobilization into the structure of hydrogels such metals as Ni, Cu and Ag. Встановлена можливість використання гідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону (ПВП) з 2-гідроксіетилметакрилатом (ГЕМА) як матриць для осадження металів методом хімічного відновлення.