сховища даних

Methodology for Collecting, Processing, Storing, and Classifying Data in Accordance With SOC2 Type2 Requirements

This article explores the creation of a data classification policy in line with SOC 2 Type 2 compliance requirements. SOC 2 Type 2 is a notable certification that attests to an organization’s ability to adhere to the Trust Services Criteria, including security, availability, processing integrity, confidentiality, and privacy.

Умови, стратегія та перспективи розвитку інформаційних технологій

Розкрито сучасне розуміння феномена інформаційного суспільства, подані показники, тенденції й прогнози впровадження інформаційних технологій у світі та його вплив на глобальний розвиток. У цьому контексті розглянуто соціокультурні зрушення в Україні, безпосередньо пов’язані зі впровадженням і використанням інформаційних технологій, зокре- ма: поширення нових форм масової комунікацій, трансформація та розвиток систем «циф- рової» демократії та електронного урядування, сучасних технологій. Розкрито стан проблеми розвитку інформаційних технологій.