soils for agricultural purposes

Дослідження вмісту важких металів у грунтах іваничівського району волинської області

Визначено основні джерела забруднення ґрунтового середовища іонами важких
металів в Іваничівському районі Волинської області. Відібрано проби ґрунтів у селі
Бужанка методом “конверт”. За допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра
визначено вміст рухомих сполук міді, цинку та свинцю. Отримані дані дають підстави
стверджувати про придатність ґрунтів для вирощування якісної сільськогосподарської
продукції. The main sources of soil environment pollution by ions of heavy metals are defined in