відцентрове формування

THE REGULARITIES OF METAL-FILLED HYDROGEL FILMS CENTRIFUGAL MOLDING

Composite hydrogel metal-filled materials in many cases during the operation are used in the form of films, in medicine these are membrane different kind, of transdermal drugs, implants, elements of medical equipment intended for installation of a reliable contact with the human body, the instrument making-elements of different sensors (humidity, temperature, pressure, concentration of gaseous and liquid products), etc.

Особливості утворення поверхні металонаповнених гідрогелевих плівок, одержаних відцентровим формуванням

Досліджено вплив технологічних параметрів переробки композиції, її складу, природи та вмісту металу-наповнювача на якість поверхонь плівок, одержаних відцентровим формуванням. На основі отриманих результатів обґрунтовано оптимальний спосіб формування з використанням додаткової стадії – форполімеризації та поетапного підвищення частоти обертання циліндричної форми, що забезпечило можливість одержання композиційних металонаповнених плівок, які характеризуються підвищеною якістю поверхонь та гомогенним розподілом металічного наповнювача за товщиною плівки.

Розрахунок та обґрунтування технологічних параметрів одержання плівкових гідрогелевих матеріалів відцентровим формуванням

The analysis of technological parameters of hydrogel film materials formation process is carried out on the basis of experimental and theoretical investigations by centrifugal forming method. The theoretical dependences that are determining the relationship between geometric characteristics of form and it’s rotation rate with technological parameters of films formation were received through investigation of composition movement mechanics in centrifugal form.