віртуальне підприємство

DIFFERENTIATION OF MAIN ELECTRONIC BUSINESS COMPONENTS

The article is dedicated to features of the electronic business definition. Any types of interactions between electronic market subjects with modern information technologies usage form a multicomponent concept of “electronic business”. The main purpose of this interaction is to generate revenue through the digital capabilities of the network. Electronic business should be considered as an entrepreneurial activity using modern information and communication technologies for profit.

Створення навчально-тренінгового комплексу «Віртуальне підприємство» в Полтавському університеті економіки і торгівлі

Розглянуто передумови створення віртуальних підприємств у ВНЗ економічного профілю, їх типовий функціонал. Запропоновано шляхи реалізації програми створення навчально-тренінгового комплексу Віртуальне підприємство" ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».