воластоніт.

Електронно-мікроскопічні дослідження фазоутворень при випалі штучного тобермориту

The peculiarities of β-CaO∙SiO2 crystallization during the burning of calcium hydrosilicate of tobermorite composition are researched. The mineralising effect of boron oxide on the formation wollastonite is established.  Досліджено особливості кристалізації β-СаО∙SіO2 при випалі гідросилікатів кальцію тоберморитового складу. Встановлено мінералізуючу дію оксиду бору на утворення воластоніту. 

Матові кольорові поливи на основі відходів промисловості

The features of obtaining the matte glazes of dark red color from the waste of galvanic zinc plating of steel parts, slag from EHS and also from calcium hydrosilicates of tobermorite composition were investigated. Mineralizing effect of tobermorite on the crystallization of wollastonite in glaze coatings was established.