WWW

Особливості використання персоніфікаційних вставок під час проведення суспільних акцій у World Wide Web

Розглянуто суспільні акції як метод персоніфікації інформаційного наповнення WWW, проаналізовано особливості використання персоніфікаційних вставок під час проведення таких акцій та обгрунтовано можливість використання для цього
графічних позначок.

Аналіз позиції та перспектив позиціонування Львівської політехніки у вебометричному рейтингові університетів світу

In this paper the Webometrics Ranking of World’s Universities and the position of Lviv Polytechnic National University in this ranking were analysed as well as universities’ positions improvement.

Концепція створення веб-сайта Національного університету «Львівська політехніка»

Розглянуто концепцію створення та розвитку офіційного комплексного веб-сайта Львівської політехніки як засобу подання сучасного університету у глобальному інформаційному середовищі.

In this paper we consider the main points of Lviv Polytechnic National University website development conception as the means of modern university positioning in the global information environment.