Features of formation of legal mechanism of ensuring financial security of Ukraine

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 36–41

Authors: 

O. Bryginets

The article analyzes the development of the legal issues to ensure financial security. The features of legal regulation of state financial security is defined in Article too. Article prepared with the use of existing instruments related to this issue.

Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2012 р. № 569-р // Офіційний вісник України. – від 23.08.2012. – № 62, стор. 156, стаття 2533.
Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc= 03WN62B99B&abz=694YN.
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/ List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii.
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України”: Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 // Відомості Верховної Ради України. - 2015 р. - № 43, стор. 14, стаття 1353.
Абромавичус рассчитывает привлечь в следующем году $5 миллиардов инвестиций [Електронный ресурс]. – Режим доступа:http://economics. unian.net/ finance/ 1207417-abromavichus- rasschityivaet-privlech-v-sleduyuschem-godu-5-milliardov-investitsiy.html.