Historiography of Volodymyr Starosolskyi’s state legal concepton: lifetime period

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 116–121

Authors: 

A. Buchyn

The article covers the lifetime period in historiography of Volodymyr Starosolskyi’s state legal conception. An author tracks main trends of scientific studies of researcher’s contemporaries and proves their contribution to the elaboration of problem.

Дністрянський С., Старосольський В. Українці – професори права / С. Дністрянський, В. Старосольський // Ювілейний альманах Союзу українських адвокатів. – Львів, 1934. – С. 126–145.
Донцов Д. Вол. Старосольський. Теорія нації. – Відень: Вид. Укр. соціол. інституту, 1922. Ст. 144, вел. 8. / Д. Донцов // Літературно-науковий Вісник. – 1925. – Т. 85. – С. 281–284.
Ганкевич Л. Десятиліття Союзу українських адвокатів / Л. Ганкевич // Ювілейний альманах Союзу українських адвокатів. – Львів, 1934. – С. 38 – 73ю
З діяльності СУА у Львові // Життя і право. – Львів, 1928.− Ч.2.− С. 39–41.
Левицький К. Бібліографія / К. Левицький // Життя і право. – Львів, 1935.− С.26–29.
Дністрянський С. Звіт з Українського Правничого З’їзду в Празі / С. Дністрянський // Життя і право. – 1934. – Ч.1.(28). – С. 1 – 22.
Ковшевич Р. Індуктивний метод в юриспруденції / Р. Ковшевич // Збірник правничої комісії. При історично-фільософічній секції НТШ під ред. Д-ра В. Вергановського.− Львів, 1925.− С.69-173.
Ковшевич Р. Індуктивний метод в юриспруденції / Р. Ковшевич // Збірник правничої комісії. При історично-фільософічній секції НТШ під ред. Д-ра В. Вергановського.− Львів, 1927.− С. 89–182.
Сосенко С. Основні питання сучасного соціалістично-радянського устрою (Державно-правовий нарис) / С. Сосенко. − Львів, 1924. − 21 с.
Сосенко С. Нація й розв`язка національної справи при конституційному федералізмі / С. Сосенко.−Львів,1927.− 52 с.
Темницький В. Сецесія з Львівського університету / В. Темницький // Січ 1868 – 1908: Альманах в пам`ять 40-х роковин основания товариства “Січ” у Відні // Зібрали і видали Зенон Кузеля і Микола Чайківський. – Львів: Друкарня т-ва ім.. Шевченка, 1908.− 538 с.
Галущинський М. Науковий рух у тов. “Академічна громада” у Львові / М. Галущинський // Молода Україна. – 1900.− № 1.− С.24–25.
Галущинський М. Українська молодіж в р. 1899 / М. Галущинський // Молода Україна. – 1900. − Лютий. − № 2.− С.74–81.
Гнатюк В. Справа українсько-руського університету у Львові / В. Гнатюк // Літературно-науковий вісник. – 1902. − Січень. – Т.XVІІ. – Кн.1. – С. 49–72.
Грушевський М. Справа українсько-руського університету у Львові / М. Грушевський. – Львів: З друкарні Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, 1899. – 35 с.
Лащенка В. Українська студентська громада у Варшаві в 1901–1903 рр. / В. Лащенка // З минулого: Збірка українського наукового інституту у Варшаві. – Варшава: Укр. наук. інститут, 1937. – 72 с.
Кордуби М. Історія “Січі” / М. Кордуби // Січ. Альманах в пам`ять 30-х роковин основання тов. “Січ” у Відні. – Львів: З друкарні НТШ, 1898. − С. 7–23.
Ганкевич Л. З минулого нашої партії (Матеріали до історії УСДП) / Л. Ганкевич // Калєндар “Впереду”: 1920. – Львів, 1920. – С.17–34.
Древніцький Ю. Володимир Старосольський: громадсько-політична та наукова діяльність (1878–1942) / Юрій Древніцький. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 304 с.