Regulatory policy in Ukraine: its formation and trends

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 100–104

Authors: 

Roman Radeyko

The article studies the formation of regulatory policy in Ukraine in the context of statelegal reforms. It analizes the influence of the experience of developed countries and international organizations in order to establish an effective regulatory policy in Ukraine.

Меморандум взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва від 7 жовтня 2014 року // Офіційний вісник України. – 2014. – № 93. – Ст. 2708.
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 41. – Ст. 15.
Про затвердження Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липня 2000 року № 1182 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 31. – Ст. 1310.
Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 21. – С. 32.
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05 квітня 2007 року № 877-V // Офіційний вісник України. – 2007. – № 44. – Ст. 1771.
Програма економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/n0004100-10
Реформа перегулювання в Україні: втрачені можливості6 аналіт. звіт. / О.В. Літвінов, Н.М. Літвінов, Н. В. Стаднічук [та ін.]; за заг. ред. О.В. Літвінова. – Д.: МОНОЛІТ, 2012. – 96 с.
Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва: Указ Президента України від 22 січня 2000 року № 89/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – Ст. 107.
OECD Annual Report. 2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/about/2080175.pdf
The North American Free Trade Agreement ( NAFTA). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.congress.gov/bill/103rd-congress/house-bill/3450?q=%7B%22sea... %3A%5B%22nafta%22 %5D%7D