Estimated methodology concepts of lawN. Bogutska

Автори: 
N. Bogutska

The article considers the relations between formally determined and valuating concepts, analyses the characteristics of these concepts, gives the definition of the valuating concept.

1. Savickij V. M. Jazyk processual'nogo zakona (voprosy terminologii) / V. M. Savickij. – M. : Nauka, 1987. – 288 s. 2. Siryj M. Nevynnyh ljudej vlada sadzhatyme i za novym KPK. Bulo b bazhannja…/ M. Siryj. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://human-rights.unian.ua/606885- mikola-siriy-nevinnih-lyudey-vlada-sadjatime-i-za-novim-kpk-bulo-b-bajannya.html.. 3. Universal'nyj citatnik politika i zhurnalista: 6000 citat o politike, pravosudii i zhurnalistike. – [2-e izd., ispravl]. – M. :
Izd-vo Jeksmo, 2004. – 784 s. 4. Pokrovskij I. A. Osnovnye problemy grazhdanskogo prava / I. A. Pokrovskij. – Petrograd : Pravo, 1917. – 328 s. 5. Ljublinskij P. I. Tehnika, tolkovanie i kazuistika Ugolovnogo kodeksa / P. I. Ljublinskij // Zapiski juridicheskogo fakul'teta Petrogradskogo universiteta. 1917. – Vyp. 5. – 268 s. 6. Ushakov A. A. Ocherki sovetskoj zakonodatel'noj stilistiki : [ucheb. posobie]/A. A. Ushakov.– Perm' : Izd-vo Perm. un-ta, 1967. – 206 s. 7. Rabinovich P. M. Zakonnost' i celesoobraznost' v primenenii juridicheskih norm / P. M. Rabinovich // Primenenie sovetskogo prava. – Vyp. 30. – Sverdlovsk, 1974. – 46 c. 8. Bezrukov S. S. Ocenochnye ponjatija i terminy v ugolovnoprocessual'nom zakonodatel'stve : dis. … kand. jurid. nauk : 12.00.09 / Bezrukov Sergej Sergeevich. – M., 2001. – 220 s. 9. Maslova E. N. Ocenochnye kategorii v kvalificirovannyh vidah ubijstva: dis. … kand. jurid. nauk : 12.00.08 / Maslova Elena Nikolaevna. – M., 2006. – 249s. 10. Piteckij V. V. Ocenochnye priznaki ugolovnogo zakona (sushhnost', funkcii, perspektivy ispol'zovanija v zakonodatel'stve) / V. V. Piteckij. – Krasnojarsk : Krasnojar. un-t ; Sibir. feder. un-t, 1993. – 87 s. 11. Savickij V. M. Jazyk processual'nogo zakona (voprosy terminologii) / V. M. Savickij. – M. : Nauka, 1987. – 288 s. 12. Kobzeva E. V. Ocenochnye priznaki v ugolovnom zakone: rezul'taty jekspertnogo oprosa / E. V. Kobzeva, N. A. Lopashenko // Pravovedenie. – 2002. – № 2. – S. 90–101. 13. Bezrukov S. S. Ocenochnye ponjatija i terminy v ugolovno-processual'nom zakonodatel'stve : dis. … kand. jurid. nauk : 12.00.09 / Bezrukov Sergej Sergeevich. – M., 2001. 14. Bezrukov S. S. Ocenochnye ponjatija i terminy v ugolovnoprocessual'nom zakonodatel'stve : dis. … kand. jurid. nauk : 12.00.09 / Bezrukov Sergej Sergeevich. – M., 2001. – 220 s. 15. Baru M. I. Ocenochnye ponjatija v trudovom zakonodatel'stve / M. I. Baru // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. – 1970. – № 7. – S. 104–108. 16. Pigolkin A. S. Obnaruzhenie i preodolenie probelov prava / A.S. Pigolkin // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. – 1970. – № 3. – S. 50–57. 17. Kerimov D. A. Zakonodatel'naja tehnika : [nauch.-metod. i ucheb. posobie] / D. A. Kerimov. – M. : NORMA, 2000. – 125 s. 18. Bezrukov S. S. Ocenochnye ponjatija i terminy v ugolovno-processual'nom zakonodatel'stve : dis. … kand. jurid. nauk : 12.00.09 / Bezrukov Sergej Sergeevich. – M., 2001. – 220 s. 19. Vapnjarchuk V. V. Ocinni ponjattja jak pidstava zastosuvannja sudovogo rozsudu u kryminal'nomu provadzhenni / V.V. Vapnjarchuk // Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu – 2014. – Vyp. 2. – Tom 4 – S. 77–80. 20. Kobzeva E. V. Ocenochnye priznaki v ugolovnom zakone [pod red. N. A. Lopashenko] / E. V. Kobzeva. – Saratov : Izd-vo GOU VPO “Saratovskaja gosudarstvennaja akademija prava”, 2004. – 228 s. 21. Piteckij V. V. Ocenochnye ponjatija v sovetskom ugolovnom prave: dis. … kand. jurid. nauk : 12.00.08 / Piteckij Valerij Vasil'evich. – Sverdlovsk, 1979. – 198 s. 22. Zhidkov O. A. Istorija burzhuaznogo prava (do perioda obshhego krizisa kapitalizma) : [ucheb .posobie] / O. A. Zhidkov. – M.:Izd-vo UDN, 1971. – 157 s. 23. Ushakov A. A. Ocherki sovetskoj zakonodatel'noj stilistiki : [ucheb. posobie] /A. A. Ushakov.– Perm' : Izd-vo Perm. un-ta, 1967. – 206 s. 24. Zhygalkin P. I. Aktual'ni problemy kodyfikacii' zakonodavstva pro pracju / P. I. Zhygalkin // Problemy zakonnosti : respublik. mizhvidom. nauk. zb. – H., 2001. – Vyp. 51. – S. 3–9. 25. Baru M. I. Ocenochnye ponjatija v trudovom zakonodatel'stve / M. I. Baru // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. – 1970. – №7. – S. 104–108.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 332–339