Required premiums on pension and social insurance for working pensioners

Автори: 
M. Andryiashka

The article provides an overview of the major causes of depopulation in the Republic of Belarus. Analysis of the data of the National Statistical Committee led to the conclusion about the absence of demand from citizens on proposals to increase the size of the retirement pensionunder condition of continuation the work without receiving a pension after obtaining the rights to it. Introduced a number of reasonable proposals to improve legislation on compulsory state social insurance for working pensioners.

1.Fond OON v oblasti narodonaseleniya (YuNFPA) [UN Fund in the area of population], Available at: http://unfpa.by/ru/news/novosti-yunfpa-v-belarusi/stareyushchee-naseleni... uzkadlya- gosudarstva-ili-vtoro y-demograficheskiy-dividen/. (accessed 25.02.2016). (In Russ.). 2. O demograficheskoi bezopasnosti Respubliki Belarus' [About demographic safety of Republic of Belarus], Zakon Respubliki Belarus', 4 yanv. 2002 g. № 80-Z : v red. Zakona Resp. Belarus' ot 31.12.2009. (In Russ.). 3. Natsional'nyi statisticheskii komitet Respubliki Belarus' [National statistical committee of
Republic of Belarus], Available at: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnayasfera/ demografiya_2/operativnaya-informatsiya_1/o-demograficheskoi-situatsii/o-demograficheskoysituatsii- v-2015-godu/. (accessed 26.02.2016). (In Russ.). 4. Andriyashko M.V. Napravleniya programmy demograficheskoi bezopasnosti 2016–2020 [Directions of the program of demographic safety, 2016-2020], Yustitsiya Belarusi, 2015, Vol. 11, pp. 25–30. (In Russ.). 5. Natsional'nyi statisticheskii komitet Respubliki Belarus' [National statistical committee of Republic of Belarus]. Available at: http://www.belstat. gov.
by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/demografiya_2/g/obs chie-koeffitsienty-smertnosti-naseleniyapo- oblastyam-i-g-minsku/. (accessed 25.02.2016). (In Russ.). 6. Medvedeva I.V., Kangro I.S. Demograficheskii ezhegodnik Respubliki Belarus'. Statisticheskii sbornik. [Demographic Yearbook of the Republic of Belarus : Statistical Book], Minsk, Natsionalnyi statisticheskiy komitet Respubliki Belarus' Publ., 2015, 449 p. (In Russ.). 7. O estestvennom dvizhenii naseleniya po Respublike Belarus' za 2015 god: Statisticheskii byulleten' [About natural motion of population on Republic of Belarus, 2015], Minsk, Natsionalnyi statisticheskiy komitet Respubliki Belarus' Publ., 2016, 44 p. (In Russ.). 8. Natsional'nyi statisticheskii komitet Respubliki Belarus' [National statistical committee of Republic of Belarus], Available at: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/trud/.... (accessed 06.04.2016). (In 238 Russ.). 9. Vasilevich G.A. Konstitutsiya Respubliki Belarus' : nauchno-prakticheskiy kommentariy [Constitution of Republic of Belarus : research-practice comment], Minsk, GIUST BGU Publ., 2005, 487 p. 10. Konovalova, M.P. Sotsial'noe izhdivenchestvo: prichiny i sledstviya [Social parasitic attitude: causes and effects], Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2006, Vol. 292. – pp. 360 – 362. (In Russ.). 11. Moseiko, V.V., Frolova E.A. Sotsial'noe gosudarstvo vs Sotsial'noe izhdivenchestvo [Social state vs Social parasitic attitude], Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2014, Vol. № 8 (149), pp. 102–107. (In Russ.). 12. Tumanova I.A., Rakovskaya V.S. Vliyanie migratsii na formirovanie tipa sotsial'no-trudovykh otnoshenii v Rossii, Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Influence of migration on forming of type of socially-labour relations in Russia], Elektronnyi nauchnyi zhurnal, 2013, Vol. 2. (In Russ.). 13. 25% belorusskikh pensionerov prodolzhayut rabotat' [25% of Belarussian pensioners continue to work], Ofitsial'nyi sait zhurnala Ministerstva truda i sotsial'noi zashchity Respubliki Belarus' “Okhrana truda i sotsial'naya zashchity” Available at: www.otsz.by/news.php?id =14953. (accessed 06.04.2016). (In Russ.). 14. V Belarusi kazhdyi chetvertyi pensioner prodolzhaet
rabotat' [Every fourth pensioner continues to work in Belarus], Ofitsial'nyi sait BELTA, Novosti Belarusi, 2016 Available at: http://www.belta.by/society/view/v-belarusi-kazhdyj-chetvertyj-pensioner... 178178-2016/. (accessed 06.04.2016). (In Russ.). 15. Vaneev D.I. Demograficheskie aspekty razvitiya natsional'nykh trudovykh resursov Respubliki Belarus' [Demographic aspects of development of national labour resources of Republic of Belarus], Vliyanie tekushchikh demograficheskikh tendentsii v respublike na natsional'nye trudovye resursy : materialy nauch.-prakt. seminara, 20 noyabrya 1996 g., Minsk, Minsk Publ., 1996, pp. 11–24. (In Russ.). 16. Vasilevich G.A. Pravo sotsial'nogo obespecheniya
[Law of public welfare], Minsk, Amalfeya Publ., 2013, 544 p. (In Russ.). 17. Osnovnye pokazateli pensionnogo obespecheniya :Ofitsial'nyi sait Natsional'nogo statisticheskogo komiteta Respubliki Belarus', 2015. [Basic indexes of the pension system], Available at :http://belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/ otrasli-statistiki/naselenie/sotsialnaya-zaschita-nseleniya/godovye-dannye_10/osnovnyepokazateli- pensionnogo-obespecheniya/. (accessed 06.04.2016). (In Russ.).

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 231–238