Using the experience of foreign authorities on prevention of administrative offences in the property field

Автори: 
I. Lychenko, І. Komarnytska

The article is devoted to the comprehensive analysis of the basic doctrinal beliefs and modern approaches to the prevention of administrative violations in the property field and expediency of implementation in domestic practice innovations that have been tested in other countries to address the prevention of administrative violations in the property. In the article is noted that the use of the experience of prevention in tort owned UK, USA, France, Hungary allows to identify a problems in Ukraine.

1. Zarosylo V. O. Porivnyal'nyy analiz administratyvnoyi diyal'nosti militsiyi Ukrayiny ta politsiyi zarubizhnykh kran (Velykobrytaniyi, SShA, Kanady ta Frantsiyi). Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 “Teoriya upravlinnya, administratyvne pravo i protses, finansove pravo” [Comparative analyses of administrative activity of Militia of Ukraine and the police of some countries from abroad (Great Britain, USA, Canada and France)], Kiev, 2002. 19 p. 2. Banchuk O. A. Administratyvne deliktne zakonodavstvo : zarubizhnyy dosvid ta propozytsiyi reformuvannya v Ukrayini
[Administrative Tort law: international experience and demand reforms in Ukraine], Kiev, 2007. 912 p. 3. Milovidova S. V. Zarubizhnyy dosvid zapobihannya administratyvnym pravoporushennyam ta shlyakhy yoho zapozychennya dlya Ukrayiny [Foreign experience prevent administrative violations and ways of borrowing for Ukraine]. Porivnyal'no-analitychne pravo, 2013, Vol. 3-1, pp. 242–245. 4. Zarubezhnyi opyt i kyrgyzskie realii profilaktiki pravonarushenii [Foreign experience and the Crimean realities of crime prevention]. (In Russian). Avalable at: http://vof.kg/?p=24009 (accessed 04.04.2016). 5. Lychenko I. O. Zakhyst zakonnykh interesiv hromadyan Ukrayiny u sferi vlasnosti zasobamy administratyvnoho prava : Diss. ... dokt. yuryd. nauk [The protection of legitimate interests of citizens of Ukraine in the property field by means of administrative law. Doct. Diss]. Kiev, 2015. 495 p. 6. Ohlyad prohram vzayemodiyi politsiyi z naselennyam (politseys'ka diyal'nist' oriyentovana na hromads'kist') [Review programs interact with the public police (police activity is focused on the public)]. Avalable at: http:
khisr.kharkov.ua/files/docs/1430217936.doc (accessed 04.04.2016). 7. Wilson J.Q. G. Kelling. Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety. Avalable at: https://www.theatlantic.com/past/docs/ politics/crime/windows.htm (accessed 04.04.2016). 8. Golovkina A., Pototskii N. Zarubezhnyi opyt razrabotki programm profilaktiki pravonarushenii [Foreign experience in the development of crime prevention programs]. (In Russian). Avalable at: http://litterref.ru/yfsjgemerjgeotrmer.html (accessed
04.04.2016). 9. Zarubezhnyi opyt okhrany obshchestvennogo poryadka s aktsentom na preduprezhdenie prestuplenii [Foreign experience in the protection of public order, with emphasis on the prevention of crime]. (In Russian). Avalable at: http://www.ormvd.ru/pubs/15218/. (accessed 04.04.2016). 10. The Special Constabulary Homepage. Avalable at: http: www.special–constabulary.com (accessed 04.04.2016). 11. Mel'nychenko L. M. Zarubizhnyy dosvid profilaktyky kradizhkam, vchynenykh nepovnolitnimy [Foreign experience prevention of thefts committed by minors]. Mytna sprava, 2014, Vol. 5, pp. 8–14. 12. Shaidenko N. A. Zarubezhnyi opyt bor'by s pravonarusheniyami nesovershennoletnikh [Foreign experience in the fight against juvenile delinquency]. Molodoi uchenyi, 2014, Vol. 17.1,pp. 18–19. (In Russian). 13. Bodenko B. N., Kornyak V. B., Panov A. N. Sotsial'noe obsluzhivanie i sotsial'naya rabota za rubezhom [Social Care and Social Work abroad Moscow]. Moskva, 1999. 392 p. (In Russian). 14. Kolodchenko S. Yu. Otechestvennyi i zarubezhnyi opyt reabilitatsii beznadzornykh i besprizornykh nesovershennoletnikh [Domestic and foreign experience of rehabilitation of neglected and homeless minors]. (In Russian). Avalable at: http: www.special–constabulary.com (accessed 04.04.2016). 15. Prots' O. Ye. Yuvenal'na yustytsiya: zarubizhnyy dosvid ta vitchyznyani perspektyvy [Juvenile justice: international experience and national perspectives]. Avalable at: http://conference.inf.od.ua/index.php/ru/ spisok–materialov–konferentsii/ sektsiya–4–pravarebenka–v–sfere–natsionalnogo–prava–i–yuvenalnaya–yustitsiya/59–prots–o–e–yuvenalnayustitsiya–zarubizhnij–dosvid–ta–vitchiznyani–perspektivi (accessed
04.04.2016). 16. Radzivil A. Vvedennya yuvenal'noyi yustytsiyi: za ta proty [The introduction of juvenile justice: for and against]. Avalable at: http://zib.com.ua/ua/33746–vvedennya_yuvenalnogo_pravosuddya_za_y_proti.html (accessed 04.04.2016). 17. Leshchukh A. R. Diyal'nist' orhaniv mistsevoho samovryaduvannya u sferi profilak–tyky administratyvnykh pravoporushen': orhanizatsiyno-pravove zabezpechennya [The activities of local authorities in the area of prevention of administrative offenses],
Lviv, 2012. 292 p. 18. Pakhomova O. M. Zarubizhnyy dosvid vplyvu orhaniv mistsevoho samovryaduvannya na formuvannya sotsial'nosti nepovnolitnikh [Foreign experience of the impact of local government on the formation of social juveniles theory and practice of public administration]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, 2013, Vol. 3, pp. 379–386. 19. Zarosylo V. O. Vidminnosti u pidhotovtsi pratsivnykiv politsiyi Velykobrytaniyi, Indiyi, Banhladesh ta Nepalu [Differences in training police officers Britain, India, Bangladesh and Nepal]. Materialy mizhvuzivs'koyi naukovo–teoretychnoyi konferentsiyi “Pidhotovka kadriv militsiyi (politsiyi): istoriya ta suchasnist'” [Materials interuniversity scientific-theoretical Conf. “Training Militia (Police): History and Modernity”]. Kiev, 2011, pp. 100–102. 20. Savchenko Andriy Systema pidhotovky politseys'kykh u SShA // Natsional'na hromads'ka platforma “Reformuyemo MVS: prozorist' ta vidpovidal'nist'” [The system of police training // US National Public Platform “Interior Ministry reforms, transparency and accountability”]. Avalable at: http://police
 reform.org/articles/sistema_pidgotovki_policejskih_u_ssha (accessed 04.04.2016).

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 271–278