Сicero phenomenon: theory and practice of rhetorical argumentation

2017;
: pp. 147-154
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Based on the analysis of creative heritage famous Roman orator, philosopher and politician, especially some of his judicial speeches found features applied his rhetorical argument for the purpose of proving and convincing opponents in court proceedings, attention is focused on the fact that determining the theoretical provisions aimed at development of public speaking, justified in the treatises of Cicero, built on a deep knowledge of rethinking and revision thinkers of antiquity, while based on a synthesis of his own practically experience.

 

1. Antologija mirovoj pravovoj mysli [Anthology of the world legal thought]. v 5 t. T. 1. Antichnost. Vostochnye civilizacii. Moskva : Mysl, 1999. 750 p.
2. Lentano Mario. Tsytseron : mizh rytorykoyu i politykoyu [Cicero: between rhetoric and politics]. Istoriya yevropeyskoyi tsyvilizatsiyi. Rym / pid red. Umberto Eko; per. z ital. Kharkiv : Folio, 2014. pp. 779–784.
3. Kunch Zoryana. Rytoryka [Rhetoric] : pidruchnyk / Zoryana Kunch, Halyna Horodylivska, Iryna Shmilyk. Lviv : Vyd-vo Lviv. politekhniky. 496 p.
4. Grabar-Passek M. Mark Tullij Ciceron [Mark Tullius Cicero]. Ciceron. Rechi. v 2-h t. T. 1. Gody 81–63 do n. je. Moskva : Izd-vo ANSSSR, 1962. pp. 367–385.
5. Biletskyy O. Antychni literatury. Vstup do tekstiv [Ancient literature. Introduction to text]. Antychna literatura : khrestomatiya. 2-he vyd., dopovn. Kyyiv : Radyanska shkola, 1968. pp. 11–46.
6. Gasparov M. A. Antichnaja ritorika kak sistema [Ancient rhetoric as a system]. Antichnaja pojetika. Ritoricheskaja teorija i literaturnaja praktika. Moskva : Nauka,
1991. pp. 27–59.
7. Ciceron Mark Tullij. Rechi [Speeches]. v 2-h t. T. 1. Gody 81–63 rr. do n. je. Moskva : Izd-vo AN SSSR, 1962. 444 p.
8. Oliynyk T. I. M. Tulliy Tsytseron – vershyna rymskoho krasnomovstva [M. Tulliy Cicero – top Roman eloquence]. Kyyiv : Lybid, 1990. 92 p.
9. Ciceron Mark Tullij. Rechi [Speeches]. v 2-h t. T. 2. Gody 62–43 do n.je. Moskva : Izd-vo AnSSSR, 1962. 400 p.
10. Tsytseron. Promova na zakhyst poeta Arkhiya [Speech in defense of the poet Arhij]. perekl. Y. Kobova. Antychna literatura : khrestomatiya. uporyad. O. I. Biletskyy. 2-he vyd., dopovn.
Kyyiv : Radyanska shkola, 1968. pp. 418–424.
11. Ciceron. Topika [Topeka]. per. A. E. Kuznecova. Ciceron. Jestetika : Traktaty. Rechi. Pisma. Moskva : Iskusstvo, 1994. pp. 56–80.
12. Kolotilova N. A. Arhument do avtorytetu v rytorytsi ta lohitsi [The argument for the authority in rhetoric and logic]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya : Filosofiya. Politolohiya, 2011. Vyp. 101. pp. 20–23.
13. Zahnitko Anatoliy. Slovnyk suchasnoyi linhvistyky : ponyattya i terminy [Dictionary of modern linguistics: concepts and terms]. u 4-kh t. T. 1. Donetsk : DonNU, 2012. 402 p.
14. Ciceron. Ob oratore [About the speaker].Mark Tullij Ciceron. Tri traktata ob oratorskom iskusstve. per. s lat. Moskva : Nauka, 1972. pp. 75–252.
15. Vovk V. M. Bivalentnist rymskoyi pravovoyi diysnosti [Bivalentnist of Roman legal reality] : monohrafiya. Poltava : Poltavskyy literator, 2011. 352 p.
16. Rohovych Myroslav. Na varti derzhavy i zakonu [On the watch of State and Law]. Tsitseron Mark Tulliy. Pro derzhavu. Pro zakony. Pro pryrodu bohiv. per. z latyn. V. Lytvynov. Kyyiv : Osnovy, 1998. pp. 5– 25.
17. Borysova V. I. Slovnyk tsyvilnoho prava [Dictionary of civil law] / V. I. Borysova, S. N. Prystupa, V. S. Kozadayev. Kharkiv : Faktor, 2012. 176 p.
18. Sharkova I. M. Rymske pryvatne pravo (kazusy dobrosovisnosti) [Roman private law (integrity incidents)] : navch. posibnyk. Kyyiv : NDI pryvatnoho prava i pidpryyemnytstva NAPrN Ukrayiny, 2013. 101 p.
 

O. Chornobaі «Cicero phenomenon: theory and practice ofrhetorical argumentation» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14-2017/sicero-phenomenon-theory-and-practice