Features of judicial-medical examination of medicinal errors

2017;
: 259 - 264
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv National Medical University them Danila Galitsky

The analysis of forensic medical examinations conducting peculiarities in the course of the investigation into medical errors has been carried out. In cases of prosecution of medical professionals for professional offenses, the commission of forensic medical examination should be appointed as a compulsory procedure.
The necessity of elaboration of the logical model of standards of conducting and argumentation of conclusions of examination of the quality of medical assistance provision is substantiated.

1. Konstytutsiya  Ukrayiny.   Vidomosti  Verkhovnoyi  Rady  Ukrayiny  (VVR),  1996,  No.  30, st. 141. 
2. Kryminalnyy-protsesualnyy kodeks Ukrayiny // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2013, No. 9–10, No. 11–12, st. 88. 
3. Zakon Ukrayiny “Pro sudovu ekspertyzu” // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1994, No. 28, st. 232. 
4. Pravyla provedennya komisiynykh sudovo-medychnykh ekspertyz v byuro sudovo-medychnoyi ekspertyzy. – Zatverdzheno nakazom Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny vid 17 sichnya 1995 roku No. 6. 
5. Instruktsiya pro provedennya sudovo-medychnoyi ekspertyzy. – Zatverdzheno nakazom Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny vid 17.01.95 r. No. 6.
6. Marchuk A. I. Raptova smert vid khvorob orhaniv travlennya u ditey / A. I. Marchuk // Sudovo- medychna ekspertyza. – 2010. – No. 1. – S. 31–35. 
7. Mykhaylychenko B. V. Vyznachennya mozhlyvosti smertelno poranenykh do samostiynykh dotsilnykh diy / B. V. Mykhaylychenko // Sudovo-medychna ekspertyza. – 2010. – No. 4. – S. 18–23. 
8. Kontsevych I.O. Sudovo-medychna ekspertyza z vstanovlennya stupenya tyazhkosti tilesnykh poshkodzhen / I. O. Kontsevych // Sudovo-medychna ekspertyza. – 2010. – No. 6. – S. 39–42. 
9. Kybalnyk A. H. Aktualnye problemy uholovnoy otvet•stvennosty medytsynskykh rabotnykov  /  A.H.Kybalnyk,  YA. V.  Starostyna  //  Zhinochyy  likar.  –  2008.  –  No.  5.  –  S.  44–49.
10 Medychne pravo Ukrayiny: pravovyy status patsiyentiv v Ukrayini ta yoho zakonodavche zabezpechennya: Mater II Vseukr. nauk.-prakt. konf. (17–18 kvitnya 2008 r.). – Lviv: vyd-vo LOBF “Medytsyna i pravo”, 2008. – 352 s. 
11. Kontsevych I. O. Sudova medytsyna: Pidruchnyk dlya studentiv med. Vuziv / I. O. Kontsevych, B. V. Mykhaylychenko // K.: Vyshcha osvita, 2011. – 286 s.

 

R. Sybirna, A. Sybirnyj «Features of judicial-medical examination of medicinal errors» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/features-judicial-medical-examination

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => PpXAV8-MNLSBDRFpgr9tA5OiYc34vQXFEaOGMQARZ-8 [:db_insert_placeholder_1] => PpXAV8-MNLSBDRFpgr9tA5OiYc34vQXFEaOGMQARZ-8 [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:13361;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 05:54:53.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679799292 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).