Вимоги до оформлення

Матеріали круглого столу обсягом 2-4 повні сторінки, повинні бути подані в Оргкомітет до 17.09.2023  на електронну адресу lifemercuryfree@lpnu.ua

Учасник обов'язково повинен отримати підтвердження оргкомітету у отриманні інформації.

До розміщення в збірнику матеріалів приймаються доповіді українською або англійською мовами.

Основні вимоги:

  • Текст слід готувати в редакторі Microsoft Word. Шрифт: Times New Roman Cyr, 12 pt. Інтервал 1,15.
  • Поля: відступи зі всіх сторін 25 мм, абзацний відступ 15 мм. Сторінка — формат А4.
  • Формули: 11pt (Σ-12, табл. — 9pt), subscript/superscript — 8pt (Σ-11, табл. — 7pt), sub-subscript/ superscript — 6pt (Σ-8, табл. — 5pt), symbol — 10 pt.
  • Рисунки: вставляти таким чином — скопіювати в буфер, далі вибрати «Правка», «Специальная вставка» і вибрати «Рисунок»; підпис рисунка: 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.

Порядок розміщення матеріалу:

Автори: друкуються по центру ініціали і прізвища співавторів, в дужках – місто і країна; bold (напівжирний 12pt). Пропустити 1 рядок.

Назва доповіді: у наступному рядку по центру великими літерами, bold (напівжирний 12 pt).

Інформація про організацію, де виконана робота у наступному рядку по центру назва закладу чи установи, поштова та електронна адреса (курсивом, 11 pt). Пропустити 1 рядок.

Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 12pt.

Список посилань: посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках, оформлювати список відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 чи одного з міжнародних стилів цитування.

 

 

Зразок розміщення:

П. Петренко, І. Іваненко (Львів, УКРАЇНА)

НАЗВА ДОПОВІДІ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ

Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка», 79013 Львів, вул. С.Бандери, 12, електронна пошта: iіііііііі@gmail.com

 

Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді.

 

Вимоги до колективної монографії буде розіслано авторам вибраних програмним комітетом доповідей на вказані у реєстраційній формі електронні пошти після проведення круглого столу.

Мова публікації: англійська

Обсяг розділу колективної монографії попередньо становитиме 20 повних сторінок, які необхідно буде надіслати на електронну адресу lifemercuryfree@lpnu.ua

Кількість авторів: не більше п’яти для кожного розділу.

 

Зразок розділу колективної монографії: