Програмний комітет

Голова наукового комітету:

Мороз Олександр Іванович – д.т.н., директор Інституту сталого розвитку ім. В.Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

 

Заступник голови:

Мальований Мирослав Степанович – д.т.н., завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка».

 

Члени наукового комітету:

Агамер Гільберт – к.н., старший науковий співробітник Центру кліматичних та глобальних змін, Університет Граца, м. Грац, Австрія (за згодою);

Бігун Юрій – консультант міжнародних програм, факультет сільського господарства, Пенсильванський Державний Університет, Пенсильванія, США (за згодою);

Гайда Вальдемар – д.н., проф., президент Варшавської школи управління – Школи вищої, м. Варшава, Польща (за згодою);

Гонца Марія – д.х.н., завідувач кафедри індустріальної і екологічної хімії факультету хімії та хімічної технології Молдавського державного університету, м. Кишинів, Молдова (за згодою);

Кордас Ольга – к.т.н., доцент кафедри промислової екології Королівського технологічного інституту, м. Стокгольм, Швеція (за згодою);

Крачунов Христо – проф., завідувач кафедри екології та охорона навколишнього середовища факультету морських наук та екології Технічного університету м. Варна, Болгарія (за згодою);

Крупін Віталій – к.т.н., доцент, Інститут розвитку села і сільського господарства Польської академії наук, м. Варшава, Польща (за згодою); 

Магєра Януш – д.т.н., проф., керівник кафедри фундаментальних процесів та пристроїв з охорони навколишнього середовища університету Краківська політехніка,  м. Краків, Польща (за згодою);

Оксанич Олександр – проф., д.е.н., кафедра економіки та фінансів, Технологічний університет Кєльце, м. Кєльце, Польща (за згодою);

Пабіан Ангеліка – проф., PhD, професор кафедри управління Сілезького університету, м. Катовіце, Польща (за згодою);

Петрус Роман – д.т.н., професор кафедри хімічної інженерії та автоматизації Жешувської політехніки, м. Жешув, Польща (за згодою);

Плаза Ельжбета – проф., голова відділення технології води та стоків кафедри інжинерінгу земельних та водних ресурсів Королівського технічного інституту, м. Стокгольм, Швеція (за згодою);

Стадніцкі Єжи – проф., д.е.н., кафедра економіки та фінансів, Технологічний університет Кєльце, м. Кєльце, Польща (за згодою);

Стасишин Степан – менеджер компанії "Морган Стенлі", Нью Джерсі, США (за згодою);

Томін Владімір – проф., д.н., директор інституту фізики, Поморська академія, м. Слупськ, Польща (за згодою);

Худи-Хиcкі Дорота – д.н., проф., завідувач кафедри управління Сілезького університету, м. Катовіце, Польща (за згодою);

Чихрадзе Николоз – д.т.н., проф., директор Гірничого інституту імені Г. Цулукідзе, м. Тбілісі, Грузія (за згодою);

Яжевіч Івона – проф., д.н., директор інституту географії і регіональних студій, Поморська академія, м. Слупськ, Польща (за згодою);

Внукова Наталія Володимирівна – д.т.н., професор, завідувач кафедри екології, Харківський Національний автомобільно-дорожній університет,член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, м. Харків, Україна (за згодою);

Прохорова Вікторія Володимирівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна (за згодою);

Проценко Валентина Миколаївна – к.е.н., доцент, начальник відділу контролю за виконанням ліцензійних умов МОН України, м. Київ, Україна (за згодою);

Давидова Оксана Юріївна - д.е.н., професор кафедри готельного і ресторанного бізнесу Харківського державного університету харчування та торгівлі МОН України, м. Харків, Україна (за згодою);

Павленко Олена Пантеліївна – к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету, м. Одеса, Україна (за згодою);

Костюченко Надія Миколаївна – к.е.н., доцент, кафедра міжнародних економічних відносин, начальник відділу інтернаціоналізації освітньої діяльності, Сумський державний університет, м. Суми, Україна (за згодою);

Никифоров Володимир Валентинович –  д.б.н., професор, перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна (за згодою);

Крусір Галина Всеволодівна – д.т.н., професор, завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій, Одеська Національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна (за згодою);

Пляцук Леонід Дмитрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології Сумського державного університету, м. Суми, Україна (за згодою);

Гумницький Ярослав Михайлович – д.т.н., професор кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка».

Дуцяк Ігор Зенонович – д.ф.н., професор кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка».

Князь Святослав Володимирович – д.е.н., професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка». 

Нагурський Олег Aнтонович – д.т.н., завідувач кафедри цивільної безпеки Національного університету «Львівська політехніка».

Петрушка Ігор Михайлович – д.т.н., завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Погребенник Володимир Дмитрович – д.т.н., професор кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Теребух Андрій Андрійович – д.е.н., завідувач кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка».