Тематичні напрямки роботи конференції

  1. Трансформація інститутів і механізмів публічного управління у контексті євро-пейської інтеграції України.
  2. Домінанти економічного зростання в сучасній глобальній економіці.
  3. Сучасні технології менеджменту суб’єктів глобальної економіки.
  4. Розвиток інститутів місцевого самовря-дування та громадянського суспільства.
  5. Електронне урядування та цифровізація процесів управління й адміністрування.
  6. Економіка воєнного стану та повоєнного відновлення України.
  7. Безпекові аспекти публічного управління й адміністрування в умовах воєнного стану.
  8. Перспективи застосування штучного інтелек-ту в управлінських інформаційних системах.
  9. Обліково-аналітичне забезпечення у системах управління і адміністрування