Ревалоризація історичної променади на Губернаторських Валах у Львові

SA.
2015;
: сс. 128 – 135
Authors: 

Максим’юк Т. М.., Дідик В. В., Клопот Р. В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра містобудування

На підставі досліджень генези променади Губернаторських Валів встановлено етапи закладення, формування, розвитку і сучасного стану. Аналіз дендроплану за віковою структурою дав змогу виявити ті елементи зелених насаджень, які при первісному задумі формували архітектурно-ландшафтну композицію об’єкта. Опрацьовано концепція відновлення ландшафтно-композиційного задуму К. Бауера.

1. Пластична панорама давнього Львова. Януш Вітвіцький 1903–1946 / Спеціальне видання журналу “Будуємо інакше” до 100-річчя з дня народження Януша Вітвіцького, архітектора, мистецтвознавця, автора макету середньовічного Львова / вид. Олег Вербицький. – Львів: Друк ПП “Левко”, 2003 2. Введенський О. Львів і Галичина у літографіях Карла Ауера / О. Введенський. – 2012. – 96 с. 86 іл. 3. Магістерська робота І. Олеш під керівництвом Т. Максим’юк, 1999 р. 4. Бірюльов Ю. О. Архітектура Львова: Час і стилі. ХІІІ-ХХІ ст./ упор. і наук. ред. Ю. О. Бірюльов. – Львів: Центр Європи, 2008. – 720 с.: 1396 іл. 5. Бірюльов Ю. Захаревичі: Творці столичного Львова / Ю. Бірюльов. – Львів : “Центр Європи”, 2010. –336 с. 6. Bogdanowski J.. Style, kompozycia i rewaloryzacja w Polskiej sztuce ogrodowej. Wydanie drugie. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, 1990. – 24 s. 7. Галицька брама. № 4–6 (112–114) Сади і парки Львова – Квітень-червень. – Львів: Центр Європи, 2004. – 32 с. 8. Дідик В. Атрактивність садів і парків Львова / В. Дідик, Т. Максим’юк // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. CCLV. Праці Комісії архітектури та містобудування. – Львів, 2008. – С. 252–289. 9. Максим’юк Т. П’ятий фасад відкритих територій “Львівського бельведеру”/ В. Дідик, Т. Максим’юк // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” Архітектура. Ландшафт дахів історичного центру міста: проблеми збереження і регенерації. – Львів, 2011. – С. 166–180. 10. Максим’юк Т. Культура традицій у композиції просторів системи історичного виднокраю Львова / В. Дідик, Т. Максим’юк // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”. Архітектура. – Львів, 1999. – 135–140 с.