Оптимізація параметрів генератора м-послідовностей, як структурного елемента генератора пуассонівської імпульсної послідовності

Автори: 
Максимович В.М., Гарасимчук О.І., Костів Ю.М.

В роботі досліджені статистичні характеристики генератора пуассонівської імпульсної послідовності, побудованого на основі генератора М-послідовності. Дослідження проводились для різних типів і степенів матриць, що задають спосіб формування зворотних зв’язків і формують їх конфігурацію у відповідності з рівнянням функціонування генератора М-послідовностей.

1.    Иванов М.А. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях. М.: КУДИЦ – ОБРАЗ, 2001 – 368 с.
2.    Гарасимчук О.І., Максимович В.М., Генератори пуассонівського імпульсного потоку на основі генераторів М-послідовностей // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп'ютерні науки та інформаційні технології”, №521, 2004. – с. 17-23.
3.    Гарасимчук О.І., Дудикевич В.Б., Максимович В.М. Кількісне оцінювання генератора пуассонівської імпульсної послідовності на основі генератора М-послідовності // Вісник Східно-Українського національного університету ім. Даля. №9 (103). Науковий журнал. Частина І. Луганськ, 2006 – с.53-56.
4.    Гарасимчук О.І., Дудикевич В.Б., Максимович В.М., Смук Р.Т.  Генератори тестових імпульсних послідовностей для дозиметричних пристроїв // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація”, №506, 2004. – с. 186-192.