Степеневий конвеєрний число-імпульсний функціональний перетворювач

Автори: 
Лужецька Н.М., Дудикевич В.Б., Горпенюк А.Я

Подано результати синтезу та дослідження конвеєрної структури степеневого число-імпульсного функціонального  перетворювача. Показано, що максимальна частота роботи такої структури  є значно вищою за максимальну частоту роботи класичної структури. Запропоновано способи покращення точності конвеєрної структури степеневого перетворювача.

1. Дудикевич, В. Б. Число-імпульсні функціональні перетворювачі [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук./ Дудикевич Валерій Богданович. - Львів, 1991. 2. Горпенюк, А. Я. Принципи побудови конвеєрних базових вузлів число-імпульсних вимірювальних перетворювачів [Текст, рисунки] / Горпенюк А.Я. // : "Контроль і управління в технічних системах" (КУТС-97). Книга за матеріалами конференції: Том2.-: "Універсум-Вінниця". - 1997. - С. 137-140. 3. Горпенюк, А. Я. Конвеєрний синусно-косинусний число-імпульсний функціональний перетворювач [Текст, рисунки] / Горпенюк А.Я., Дудикевич В.Б., Лужецька Н.М. // Вісник НУ “Львівська політехніка” – “Автоматика, вимірювання та керування”. - 2009. - №639. - С. 94-101. 4. Дудикевич, В. Б. Оцінка сумісності число-імпульсних функціональних перетворювачів з пристроєм для квантування [Текст] / Дудикевич В.Б., Максимович В.М. // Вісник ДУ “Львівська політехніка” - “Автоматика, вимірювання та керування”. –  1994. - N283. - С. 30-34. 5.  Горпенюк, А. Я. Імітаційне моделювання конвеєрних число-імпульсних функціональних перетворювачів [Текст] / Горпенюк А.Я., Дудикевич В.Б., Лужецька Н.М. // Вісник НУ “Львівська політехніка” – “Автоматика, вимірювання та керування”. - 2005. - №530. - С. 66-75. 6. Горпенюк, А. Я. Дослідження показникового конвеєрного число-імпульсного функціонального перетворювача [Текст, рисунки] / Горпенюк А.Я., Дудикевич В.Б., Лужецька Н.М. // Вісник НУ “Львівська політехніка” – “Автоматика, вимірювання та керування”. - 2010. - №665. - С. 45-52.