Вдосконалення структури сенсорів фізичних величин для автоматизованих систем управління технологічними процесами

Автори: 
Ванько В.М.

На основі аналізу стану розвитку сучасних сенсорів фізичних величин запропоновано їх модифіковану узагальнену структуру, котра забезпечує широкі функціональні можливості за допомогою нових мікроелектронних схем. Детально розглянуто особливості виконання завдань та алгоритмів двома основними частинами наведеної структури сенсора шляхом максимальної уніфікації переліку його вузлів.

1. Цифровий аналізатор коливань напруги в електричних мережах. Пат. 80553. Україна, МПК G01R19/165, G01R19/00 / П.Г. Столярчук, В.І. Гудим, В.М. Ванько, Т.Б. Юзьків, В.В. Гудим – №20041109050; Заявл. 05.11.2004; Опубл. 10.10.2007. Бюл. №16. – 8 с.
2. Метрологія та вимірювальна техніка / Під ред. Є.С. Поліщука / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко – Львів: Бескид-біт. – 2003. – 544 с.