Засоби генерації програмних процесорів на основі бібліотеки їх компонент

Автори: 
Мельник В., Сарайрех З.

В статті запропоновано реалізацію генератора спеціалізованих програмних процесорів, який будується на основі бібліотеки компонент програмних процесорів та програмних засобів генерації файлів верхнього рівня мовою опису апаратних засобів. Розглянуто питання конфігурування програмних процесорів, традиційні та альтернативні методи конфігурування спеціалізованих програмних процесорів, проведено їх аналіз.

1. В. Мельник, Мохаммад Аль Хабабсах. Методи конфігурування моделей спеціалізованих процесорів // IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерні технології: наука і освіта»,  Україна, м.Луцьк, 9-11 жовтня 2009 р., Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», с.121-125. 2. В. Мельник. “Технології конфігурування моделей процесорів симетричного блокового шифрування” // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”. – 2003. №471. – с.149-158. 3. Зіад Сарайрех. Програмні засоби синтезу в реконфігуровних прискорювачах процесорів на основі бібліотеки їх складових. Матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2010 «Комп’ютерні науки та інженерія», 25-27 листопада 2010, Україна, Львів., с. 182-183. 4. IEEE, Standard VHDL Language Reference Manual. Standard 1076-1993, New York, NY: IEEE, 1993