Аналіз частотних діапазонів для безконтактної ідентифікації об'єктів в галузі безпеки

Authors: 

Дудикевич В.Б., Ракобовчук ЛМ., Бікташева С.Р.

Дана стаття присвячена аналізу частотних діапазонів для безконтактної ідентифікації обєктів. Коротко перераховані області застосування RFID міток. Представлені діапазони частот та їх характеристики. Проаналізовані системи радіочастотних діапазонів для яких розроблені сучасні RFID мітки в області безпеки.

1. Компанія RF-ID. - Робочі частоти і їх особливості. http://www.rf-id.ru/about_rfid/ 2. Лахири С. RFID Руководство по внедрению./ С. Лахири Пер.с англ. М.: Кудиц-пресс.-2007.-312с.  3. Стасенко Л. Современные технологии радиочастотной идентификации / Журнал Системы безопасности № 2(56), 2004.