Дослідження відкритості та прозорості оброблення персональних даних в інтернеті. Технологія Web tracking

Автори: 
Козак В.Ф., Гарасим Ю.Р., Дудикевич В.Б., Нечипор В.В.

В статті наводяться результати дослідження відкритості та прозорості оброблення персональних даних в Інтернеті, зокрема факту виявлення використання технології web tracking.

1. ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY. WP 194. Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption. Adopted on 7 June 2012 [Електронний ресурс] режим доступу: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opi... wp194_en.pdf 2. G.W. van Blarkom. Handbook of Privacy and Privacy-Enhancing Technologies – The case of Intelligent Software Agents / G. W. van Blarkom, J. J. Borking, J. G. E. Olk, J. Huizenga. – The Hague, 2003. – 352 p. 3. Презентация проекта Декларации за обеспечение неприкосновенности частной жизни в Интернет [Електронний ресурс] режим доступу: http://press.liga.net/releases/ prezentatsiya_proekta_deklaratsii_za_obespechenie_neprikosnovennosti_chastnoy_zhizni_v_internet/ 4. Декларація «За забезпечення недоторканості приватного життя в інтернеті» [Електронний ресурс] режим доступу: http://uapdp.org/images/1016%202012%20.pdf 5. «Київстар» підтримує принципи Декларації «За забезпечення недоторканості приватного життя в Інтернеті» [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.kyivstar.ua/press_center_new/news/?id=29624 6. МТС приєдналася до декларації за забезпечення недоторканності приватного життя в інтернеті [Електронний ресурс] режим доступу: http://company.mts.com.ua/ukr/press_releases.php? news _id=6101 7. Третій український форум з управління інтернетом [Електронний ресурс] режим доступу: http://igf-ua.org/docs/Resolution_IGF-UA_2012.pdf 8. Рекомендація № R (99) 5 Щодо захисту недоторканності приватного життя в інтернеті [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/105/ 9. Проведено перший громадський моніторинг інтернет ресурсів [Електронний ресурс] режим доступу: http://uapdp.org/index.php/ podiji/khronika-podij/144-pershiy-monitoring 10. Звіт №1 за результатами громадського моніторингу (лютий 2013) «Забезпечення прозорості та відкритості обробки персональних даних на веб-ресурсах» [Електронний ресурс] режим доступу: http://uapdp.org/images/news/doslidzhennya/ Research-results-v.2.2.pdf 11. Додаток А до Звіту №1 [Електронний ресурс] режим доступу: http://uapdp.org/images/news/doslidzhennya/Check-list-v.0.4.pdf 12. Cookies [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.compress.ru/article.aspx?id=16098&iid=736 13. OWASP TOP 10 [Електронний ресурс] режим доступу: https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2013-T10 14. [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.ghostery.com/ 15. [Електронний ресурс] режим доступу: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/sett... manager03.html 16. [Електронний ресурс] режим доступу: https://history.google.com/history/settings? hl=ru.