Досвід комп’ютерного оцінювання студентських робіт

Автори: 
Чаговець В.В. , Землянко Ю.В.

Розкрито досвід використання програм Plagiatsearch та Distortion у перевірці самостійності виконання студентами своїх робіт. Пояснено етапи роботи з програмою, алгоритм перевірки тексту на унікальність, наведено приклад її застосування.

1.    Болілий В.О., Копотій В.В. Перевірка унікальності тексту при оцінюванні студентських робіт творчого або дослідницького характеру // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. –  № 7. – С. 134-145.
2.    Капіца Ю. Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав в Інтернеті / Ю. Капіца, О. Рассомахіна, К. Шахбазян // Інтелектуальна власність. – К.: Держ. департ. інтелектуальної власності, 2012. – № 4.-С. 12-24.
3.    Ковальова А. Проблеми академічного плагіату та авторського права у цифровому просторі України / Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Електронні інформаційні ресурси // Зб. наук. праць / Відп. ред. Г.В. Боряк. – К.: НАН України, Інститут історії України, 2013. – С. 61-71.