Покращення характеристик приймачів сонячного випромінення з електричним заміщенням

Автори: 
Яцук В.О., Яцук Ю.В., Серкез Х.В.

Розглядаються основні напрямки вдосконалення технічних характеристик приймачів сонячного випромінення з використанням абсолютного радіометра (калориметра), каліброваного електричним заміщенням, побудованого на основі прецизійних вимірювачів температури та різниці температур з використанням напівпровідникових перетворювачів температури та платинових термоперетворювачів опору.

1. ДСТУ ISO 9806-1:2005 Методи випробувань сонячних колекторів. Частина 1. Теплові характеристики та перепад тиску засклених сонячних колекторів для нагрівання рідини.
2. ДСТУ ISO 9806-2:2005 Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 2. Кваліфікаційні випробування.
3. ДСТУ ISO 9806-3:2005 Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 3. Теплові характеристики (лише відчутне теплопередавання) та перепад тиску незасклених сонячних колекторів для нагрівання рідини.
4. ISO 9846:1993 Сонячна енергія. Калібрування піранометра із застосуванням піргеліометра.
5. ISO 9847:1992 Сонячна енергія. Калібрування польових піранометрів порівнянням з еталонним піранометром.
6. Назаренко Л. А., Тимофеев Е. П. Развитие прецизионной фотометрии и радиометрии // Светотехника. -2011. -№ 4. - С. 4–13.
7. Василюк В.М. Принципи побудови високоточних температурних сенсорів на основі pn-переходу / / Міжвідомчий науково-тенічній збірник "Вимірювальна техніка та метрологія", № 53. - Львів: НУ "Львівська політехніка", -1998. -С. 70-76.
8. Kanoun O., Tränkler H.-R. Kalibrationsfreie Temperaturmessung durch Parameterextraktion aus der Strom-Spannungskennlinie von pn-Übergängen // Technisches Messen. – 2003. – Vol. 68, №9.- P.442-448.
9. Яцук В.А., Серкез Х.В. Метрологическое обеспечение измерений энергетических параметров солнечного излучения при испытаниях солнечных коллекторов // Устойчивое развитие. – Евро-Експерт ЕООД: Варна, Болгария. - 2013. - №7.
10. Метрологія та вимірювальна техніка: підручник / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук та ін.; за ред. проф. Є.С. Поліщука. – 2-е вид., доп. та перероб. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 544 с.
11. Яцук В.О., Малачівський П.С. Методи підвищення точності вимірювань: Підручник. – Львів: Вид-во «Бескид-біт», 2008. – 368 с.
12. Каталог ELFA. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.elfaelektronika.com. 
13. Low Voltage, Low Power, Factory-Calibrated 16-/24-Bit Dual Δ-Σ ADC AD7719. Електронний ресурс. Режим доступу: www.analog.com. 
14. Precision operational amplifierAD8630. Електронний ресурс. Режим доступу: www.analog.com.