Систематизація вимог до методів контролю якості дизельного і біодизельного палив та їх сумішей

Автори: 
Шпак Оксана

Наведено структуру та математичну модель контролю якості дизельного і біодизельного 
палив та їх сумішей. 
 

1. Юзевич В.М. Основи моделювання процесів на ПЕОМ: навч. посібник / В.М. Юзевич. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 100с. 2. Дивак М.П. Методичний посібник з дисципліни «Системний аналіз» / М.П. Дивак. - Тернопіль, 2004.- 136с. 3. Організація і методика економічного аналізу: навч. посібник / [Автори і уклад. Г.І. Андрєєва, В.А. Андрєєва]. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. - 353с. 4. Столярчук П.Г. Формування вимог до методів оцінювання якості дизельного палива. / П.Г. Столярчук, О.І. Шпак // Вимірювальна техніка та метрологія: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2011. – № 72 – С.107-111. 5. Столярчук П.Г. Формування вимог до методів оцінювання якості дизельного палива. / П.Г. Столярчук, О.І. Шпак // Збірник тез доповідей І Міжнародної конференції пам’яті професора Володимира Поджаренка «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2011). - Вінниця, 18-20 жовтня 2011р., С. 136. 6. Бичківський Р.В. Управління якістю. Сертифікація: навч посіб. / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, Л.І. Сопільник, О. О. Калинський. – К.: Школа, 2005. – 432с. 7. Бичківський Р.В. Планування та оцінювання рівня якості продукції. / Р.В. Бичківський, А.В. Гунькало, О.І. Краснопольська // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”. - 2005.- № 530. – С. 185-194. 8. Шпак О.І. Систематизація вимог до методів контролю якості дизельного палива / О.І. Шпак, П.Г. Столярчук // Тези доповідей ХІ Міжнародної конференції «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012)». – Вінниця, Україна, 9-11 жовтня 2012р., С. 217. 9. Голубєва Т.О. Використання методу оцінювання в задачах інваріантного управління / Т.О. Голубєва, В.М. Дубовой // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця, 2007. – № 1. – С. 5-8. 10. Моделі та методи контролю якості в проектах розроблення інноваційної продукції [Електронний ресурс] / Д.В. Головань, О.С. Попов, Є.М. Ігнатова - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vikit/2010_45/p248-252.pdf. 11. АЗС продаватимуть "помиї" ще рік [Електронний ресурс] // Економічна правда, 9 лютого 2012р. - Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2012/02/9/315547/.