Використання методології кваліметрії для реалізації сучасних вимог щодо діяльності з технічного регулювання

Автори: 
Бойко Т.Г.

Проаналізовано перспективи застосування кваліметричних методів в національній системі технічного регулювання та процедурах оцінювання відповідності. Показано, що оцінювання рівня ризиків, який враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності, а також відповідна градація суб’єктів господарювання (установ, підприємств) і видів продукції, найкраще реалізуються з використанням кваліметричних методів.

1. Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 р., № 3164-IV.
2. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 15.06.2004 р., № 1765-IV.
3. «Положення про Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики» від 18 березня 2003 року № 225/2003.
4. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT): ДСТУ ISO 9001:2009. – [Чинний від 2009-09-01]. – К.: Держспожив¬стандарт України, 2009. – 34 с. – (Національний стандарт України) 
5. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V (Редакція станом на 05.01.2013).
6. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 2 грудня 2010 року № 2735-VI (Редакція станом на 02.12.2012).
7. Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT): ДСТУ OHSAS 18001:2010 . – [Чинний від 2011-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 28 с. – (Національний стандарт України).
8. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2002, IDT) ДСТУ ISO 19011:2003. – [Чинний від 2004-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 24 с. – (Національний стандарт України).
9. ISO 19011:2011 Guidelines for auditing Management System (Настанови з аудиту систем управління).
10. Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT): ДСТУ ІSO 22000:2007. – [Чинний від 2007-08-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 39 с. – (Національний стандарт України).
11. Бойко Т.Г. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції: автореф. дис. док-ра. техн. наук: 05.01.02 / Т.Г.Бойко; [Національний університет ”Львівська політехніка”]. – Львів, 2010. – 34 с.
12. Т. Бойко. Забезпечення довіри споживача до результатів оцінювання якісного рівня продукції // Вимірювальна техніка і метрологія – 2008. - № 69. С. 138-142.
13. Державна система сертифікації УкрСЕПРО: збірник нормативних документів. – Київ: Держстандарт України, 1997. – 206 с.
14. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації: ДСТУ 3412-96. – [Чинний від 1997-04-01]. – К.: Держстандарт України, 1997. – 34 с. – (Державний стандарт України).
15. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов: ДСТУ 1.3:2004. – [Чинний від 2005-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 27 с. – (Національний стандарт України). 
16. Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов: ДСТУ 4486:2005. – [Чинний від 2006-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 36 с. – (Національний стандарт України).
17. Коршунов Д. Чи потрібні нам стандарти на номенклатуру показників якості? / Д. Коршунов // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2003. – № 5. – C. 29.
18. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р., № 2406-ІІІ.