Квантово-хімічний розрахунок структури тетраетоксисилану та кінетичних параметрів реакції його гідролізу

Authors: 

Копилець В.І., Євчук І.Ю., Демчина О.І., Романюк Г.В., Коваль З.М.

Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України, 1Національний університет “Львівська політехніка” 

The paper is devoted to quantum-chemical calculation of tetraethoxysilane (TEOS) structure by different methods: РМ6, Hartree-Fock and DFT. PM6 method was found to be optimal. Kinetic parameters (activation energy and preexponential factor) of hydrolysis of TEOS molecule were evaluated using quantum-chemical calculation.  Key words: quantum-chemical calculation, PM6, sol-gel process, tetraethoxysilane, rate constant of hydrolysis.  
Виконано квантово-хімічний розрахунок структури тетраетоксисилану (ТЕОС) методами РМ6, Хартрі-Фока і DFT. Встановлено, що метод РМ6 є оптимальним для цього розрахунку. З використанням квантово-хімічних розрахунків оцінено кінетичні параметри – енергію активації і передекспоненціальний множник – гідролізу молекули ТЕОС. Ключові слова: квантово-хімічний розрахунок, РМ6, золь-гель процес, тетраетоксисилан, константа швидкості гідролізу.  
 

1. Brinker C.J., Scherer G.W. Sol-gel Science. The physics and chemistry of sol-gel processing. Academic Press. San Diego. 1990. 2. James J.P. Stewart. Optimization of parameters for semiempirical methods V: Modification of NDDO approximations and application to 70 elements // J. Mol. Model. – 2007. – 13. – P. 1173–1213. 3. http: // www.msg.ameslab.gov/GAMESS/GAMESS.html 4. Hermann K., Pettersson L.G.M., Casida M.E. et al. Stoβe 2009, Version 2.4; 2009.