Хемосорбційне очищення вентиляційних газів від сірководню

Автори: 
Одноріг З.С., Савка О.Р.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра  екології та збалансованого природокористування 

This paper is devoted the researches of problem of cleaning gas extrass. It was proposed сhemosorption method, that will ensure capture of hydrogen sulfide by 98 %. Проведені дослідження щодо вирішення проблеми очищення газових викидів. Запропонований хемосорбційний спосіб, який забезпечить уловлення сірководню на 98 %.

1. Ратушняк Г.С., Лялюк О.Г. Технічні засоби очищення газових викидів: навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 158 с. 2. Дерейко Х.О. Автореф. канд. техн. наук “Хемосорбція кислих газів спалювання побутових відходів в апаратах з зовнішнім підводом енергії”. – Л.: 2002. – 23 с.  3. Ахметов Н. С. Загальна та неорганічна хімія. – М.: Вища шк., 2001 4. Шевченко А.Ю.,  Біломеря М.Й., Анащенкова О.В., Ємельянова Ю.М. // Хімія і хімічна технологія. – Донецьк, 2011. – Вип. 16(184) – С. 186–189. 

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => lRluowpXWn4SL4WZj725-M0UKHb2PU7avPzcjCjm0VM [:db_insert_placeholder_1] => lRluowpXWn4SL4WZj725-M0UKHb2PU7avPzcjCjm0VM [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:4116;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:16:28.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679800588 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).