Реакційноздатні похідні епоксидованої соняшникової олії

Authors: 

Яцишин О. І., Братичак М. М.

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки нафти та газу 
 

Reactive derivatives of epoxidized sunflower oil containing epoxy and peroxy groups or methacrylic fragments or peroxy and methacrylic fragments at the same time have been synthesized. The cross-linking of polymeric mixtures based on ED-20 epoxy resin has been studied in the presence of reactive oligomers. 
Синтезовано реакційноздатні похідні епоксидованої соняшникової олії, що містять епоксидні і пероксидні групи або метакрилатні фрагменти, або одночасно пероксидні і метакрилатні фрагменти. Вивчено структурування полімерних сумішей на основі епоксидної смоли ЕД-20 у присутності реакційноздатних олігомерів. 
 

1. Овчаров В. І.. Особливості процесу сірчаної вулканізації полідієнів за наявності  четвертинних амонієвих солей / В. І. Овчаров, Л. О. Соколова, В. К. Грищенко, А. В. Баранцова, Н. А. Бусько // Полімер. журн. – 2008, 30 (3). – С. 227–232. 2. Бубнова А. С. Синтез і дослідження властивостей композиційних матеріалів на основі функціоналізованих ізоціанатних олігомерів та алкідних смол / А. С. Бубнова, В. Г. Сисюк, В. К. Грищенко, А. В. Баранцова // Вопросы химии и химической технологи. – 2007. – № 2. – С. 121– 125. 3. Sanmathi C. S. Interpenetrating polymer networks based on polyol modified castor oil polyurethane and poly(2-ethoxyethyl methacrylate): Synthesis, chemical, mechanical, thermal properties, and morphology / C. S. Sanmathi, S. Prasannakumar, B. S. Sherigara // J. Appl. Polym. Sci. – 2004, 94 (3). – С. 1029–1034. 4. Баранцова А. В. Синтез і дослідження функціоналізованих похідних олій різної природи як біопаливної сировини, розробка полімерних матеріалів на їх основі / А. В. Баранцова, В. К. Грищенко, Н. А. Бусько, З. В. Фальченко, В. В. Шевченко // Катализ инефтехимия. – 2012, № 21. – С. 143–151. 5. Firdous Habib and Madhu Bajpai. UV Curable Heat Resistant Epoxy Acrylate Coatings // Chemistry and Chemical Technology. – 2010. – Vol.4, № 3. – P.205–216. 6. Братичак М. М. Хімічна модифікація епоксидних смол гідропероксидами в присутності каталітичної системи 18-краун-6+ZnCl  / М. М. Братичак,  Т. І. Червінський, М. Б. Гагін, О. І. Гевусь, Н. І. Кінаш // Укр. хім.. журнал. – 2005. – Т.71, № 5. – С. 50–54. 7. Братичак М. М. Модифікація поверхні скла епоксиолігомерними сумішами, які містять пероксидну похідну епоксидної смоли ЕД-20 / М. М. Братичак, Н. Г. Носова, Т. І. Червінський // Доповіді НАН України. – 2006. – № 9. – С. 140–145. 8. Братичак М. М. Формування зшитих структур на основі епоксиполімерних композицій / М. М. Братичак, О. І. Кутень, М. Б. Гагін // Укр. хім. журнал. – 2005 – Т.71, № 6.– С. 124–127. 9. Братичак М. М. Структурування епоксиолігоестерних сумішей в присутності пероксидної похідної епоксидної смоли ЕД-20 /  М. М. Братичак, Т. І. Червінський, М. Б. Гагін, Я. Намєснік, А. Кропідловська // Укр. хім. журнал. –2006. – Т.72, № 5. – С. 58–63.