Застосування ультразвуку для очищення стічної води у харчовій промисловості

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Автори: 
Н. Л. Максимів, Л. П. Олійник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

Досліджено вплив ультразвуку на зменшення величини біологічного та хімічного
забруднення стічної води. Наші результати показують, що окиснення органічних
сполук, що виділяються в дисперсії під час обробки ультразвуком, відбувається за
реакцією першого порядку. Дисперсія мікроорганізмів – гетерогенна система, і її
окиснення відбувається за реакцією псевдодругого порядку, очевидно, тільки на
поверхні клітин. Запропоновано математичну модель, яка описує процес руйнування
агломератів клітин мікроорганізмів. Influence of ultrasound on a decrease of the biological and chemical impurities of
wasterwater was investigated. Our results shown that oxidation of organic compounds during
sonication proceeds according to the pseudo first order reaction. Dispersion of microorganisms
is heterogenic system and its oxidation proceeds only on the cell surface according to pseudo
second order reaction. A mathematical model of ultrasonic degradation of microorganisms
aggregate was proposed.

1. Rooze J. Ultrasonics Sonochemistry, 2013, 20, 2. Avramovic J. Chemical Industry & Chemical
Engineering Quarterly, 2012, 18, 115. 3. Kargar1 M.: Iranian Journal of Environmental Health Science
& Engineering, 2012, 9, 32. 4. Chu C., Lee D.J. et all. Water Resources, 2012, 36, 2681.5. Chu C.,
Chang B. V. et all.: Water Resources, 2011, 35, 1038.6. Hogan F., Mormedi S. et all. Water Science
Technology, 2008, 50, 25. 7. Gao S.: Ultrasonics Sonochemistry, 2014, 21, 454. 8. Jomdecha C. et al. The
research of low-ultrasonic energy affects to yeast growthin fermentation process. 12th A-PCNDT 2006 –
Asia-Pacific Conference on NDT, 2006, 6.. 9. Doosti M. Proceedings of the International Academy of
Ecology and Environmental Sciences, 2012, 2, 96. 10. Tsukamoto I. et al. Ultrasonics Sonochemistry,
2006, 11, 61. 11. Nam S. Ultrasonics Sonochemistry, 2007, 10, 139.