Алгоритми послідовного пакування сильнозв’язних частин схем з заданими обмеженнями

2009;
: pp. 221 - 227
Authors: 

Р. Базилевич, А. Ждан

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Розглянуто декілька стратегій та алгоритмів послідовного пакування схем із заданими обмеженнями. Розкрито особливості різних стратегій пакування схем із заданими обмеженнями.

A few strategies and algorithms line packing of charts with the set limitations. The features of different strategies of packing of charts are exposed with the set limitations.

  1. Базилевич Р. П. Декомпозиционные и топологические методы автоматизированного конструирования электронных устройств. — Львов: Вища школа: Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1981. — 168 с.
  2. Базилевич Р.П., Подольський І.В. Особливості організації пакету програм для ієрархічної кластеризації схем // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації». — 2002. — № 440. — С. 139–144. 
  3. Базилевич Р.П., Подольський І.В. Ієрархічна кластеризація — ефективний засіб розв’язування неполіноміальних комбінаторних задач схемного типу високої розмірності // Штучний інтелект. — 2002. — № 3. — С. 474–483.
  4. Charles J. Alpert, The ISPD98 Circuit Benchmark Suite. ISPD98 Monterey CA USA, 1998.
  5. R. P. Bazylevych, R. A. Melnyk and O. G. Rybak. «Circuit Partitioning for FPGAs by the Optimal Circuit Reduction Method», VLSID DESIGN 2000, Vol. 11, No. 3, pp. 237–248.