Метод підвищення ефективності телекомунікаційних каналів у системах зв’язку й дистанційного зондування землі

2009;
: pp. 173 - 177
Authors: 

І. Горбатий

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра телекомунікацій

Наведено метод підвищення ефективності телекомунікаційних каналів у системах зв’язку й дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) при використанні запропонованої амплітудної модуляції багатьох складових (АМБС, amplitude modulation of many components — AMMC). Досліджено залежність оптимального діаметра антени наземного інформаційного комплексу (НІК) ДЗЗ від швидкості передавання даних з бортового комплексу (БК) ДЗЗ TERRA при різних видах модуляції сигналу. За результатами моделювання встановлено, наскільки можливо зменшити діаметр антени НІК при використанні АММС порівняно з деякими відомими різновидами модуляції.

The method of rise the efficiency of telecommunication channels in the telecommunica- tion systems and systems of remote sensing of Earth with use the proposed amplitude modula- tion of many components (AMMC) was given. The dependence of optimum antenna diameter of earth informative complex of remote sensing of Earth from the cosmic satellite TERRA data transmission speed using the varieties of signal modulation was explored. By the modelling results was set, how is possible to decrease the antenna diameter of earth informative complex with use the АММС by comparison to some known varieties of modulation.

  1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е,испр.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. — 1104 с.: ил. — Парал. тит. англ.
  2. Прокис Д. Цифровая связь. Пер. с. англ. / Под. ред. Д. Д. Кловского. — М.: Радио и связь. 2000. — 800 с.: ил.
  3. Anderson, John B., Tor Aulin, and Carl-Erik Sundberg, Digital Phase Modulation, New York, Plenum Press, 1986.