Про деякі нескінченні множини простих чисел для використання в системі RSA

2009;
: pp. 259 - 262
Authors: 

А. Ковальчук

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Для квадратного полінома з цілими коефіцієнтами і від натуральної змінної розв’язана задача про потужність підмножини простих значень такого полінома. На підставі отриманого результату обгрунтовується можливість побудови алгоритмів вибору простих чисел для криптографічних систем з відкритими ключами.

For the quadratic polinomial with integer coefficients and at the natural variable the solving of the problem of the infinity sets of the prime values of this polynomial is presented. With a foundation on the recived result the possibility of the construction of the prime numbers for the kryptographic systems with open keys are based.

  1. Василенко О. Н. Современные способы проверки простоты чисел // Кибернетический сборник. — 1988. — № 25. — С. 162 — 187.
  2. Леммер Д. Н. Таблицы простых чисел от 2 до 10006721. — М., 1967.
  3. Эдвардс Г. Последняя теорема Ферма. — М.: Мир, 1980.